Växthus används både i lantbruk och för kommersiellt syfte, exempelvis i handelsträdgårdar. Den här artikeln förklarar vad ett växthus är, dess funktion och positiva effekter.

Vad är ett växthus?

Man kan idag relativt enkelt införskaffa ett växthus hos K-rauta och på många andra byggvaruhus. K-rauta erbjuder hela växthus som moduler och även byggsatser så man kan bygga det själv från grunden. Ett växthus består av förstärkta glasrutor överallt (förutom i just golvet). Glasrutorna infogas i metallramar som oftast är grå. Har man en gång sett ett växthus är det lätt att senare känna igen ett likartat hus. Växthus har oftast ingen uppvärmning eller isolering utan temperaturen skiftar med utetemperaturen. Däremot är det alltid plusgrader inuti växthuset då ju väggarna och taket ger en lätt värmande effekt. Man kan alltså varken placera människor eller getter i växthuset utom möjligen varma sommarnätter.

Vad används ett växthus till?

Namnet växthus antyder att det är en byggnad där växter förvaras. Växter kan antingen odlas eller enbart förvaras där inuti. Själva grundidén med ett växthus är att växterna konstant är utsatta för solljuset med tanke på den totala insynen som de transparenta glasrutorna åstadkommer. Växthuseffekten är ett begrepp som vanligen används för att beskriva människans påverkan på naturen. I växthuset gynnas fotosyntesen då koldioxid (CO2) + vatten (H20) + solljus omsätts till syrgas (O2) + druvsocker.

En privatperson kan egentligen bara styra mängden vatten och solljus som tillförs plantorna, därför är det viktigt att vattna och exponera plantorna för solljuset kontinuerligt om man vill ha välmående och praktfulla växter. En planta kräver också jord för att kunna utveckla ett rotsystem vars uppgift är att tillgodose plantan med vatten och näring. Därför kan det också behövas tillföras växtnäring, som finns att köpa i vilken blomsteraffär som helst. Plantorna mår bäst av vanligt kranvatten eller regnvatten. Fördelen med att använda regnvatten är att det är gratis om man bortser från att man måste bekosta ett uppsamlingskärl av något slag för regnvattnet. Man bör dock inte experimentera med att ge plantorna kolsyrat vatten då detta ofta innehåller tillsatser. Finns dock inget annat vatten att tillgå för stunden är det dock en hyfsad nödlösning.

Växthusets positiva effekter

Växthuset har många fördelar och såväl getter som människor gynnas:

  • Förvaring av växter – genom att förvara växterna i ett instängt utrymme slipper man skadedjursbekämpa plantorna, och dessutom sparar man på plats i hemmet som kan användas till andra aspekter
  • Solljus – solljuset når mycket enkelt plantorna vilket gör att man slipper införskaffa konstgjord belysning under främst vinterhalvåret
  • Stöldskydd – det finns växter (stora som små) som kostar tusentals svenska kronor, om växthuset har en låsbar dörr och till och med bevakning från ett säkerhetsbolag avskräcker det eventuella tjuvar som tar tillfället i akt under småtimmarna
  • Kan fungera som förråd – om man blir tvungen att snabbt skydda ett objekt mot exempelvis väta fungerar växthuset ypperligt för det ändamålet
  • Det ger en lantlig karaktär – vilket kan vara mycket uppskattat i villaområden i utkanten eller rentav i centrala delar av storstäder
  • Det kan vara snyggt och välkomnande så länge man sköter om växthuset och tvättar det regelbundet – regnvattnet gör inte särskilt rent
  • Det ger ett samtalsämne med gäster – tillsammans kan ni diskutera vilka växter som är trendiga just nu eller liknande samtalsämnen

    Det går alltså fullt utmärkt att ha ett växthus bland getter, det är till och med något som rekommenderas, både för att man kan ställa undan växter så inte getterna äter upp just dessa. Det underlättar även för Getterna att slippa tänka på var de kan gå och inte.